ติดต่อเรา
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การติดต่อ:

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โทรศัพท์: 0-7580-9833, 075-377-444
โทรสาร: 0-7580-9832
Facebook: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Twitter: https://twitter.com/arc_nstru