ข่าวภาพ/กิจกรรม
กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เปิดล่วงเวลา
ข่าววันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)
ข่าววันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon
ข่าววันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 4 5 6 [7]