ข่าว/ประชาสัมพันธ์
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้นคว้า
วันที่ : 19 พ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)
วันที่ : 13 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
วันที่ : 08 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก
วันที่ : 06 ต.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรมพบนักเขียน ครั้งที่ 2 : “วัยรัก นักอ่าน”
วันที่ : 21 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ilovebrary
วันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เปิดล่วงเวลา
วันที่ : 10 ส.ค. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ McGraw-Hill eBooks (Trial)
วันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง
คู่มือสืบค้นครั้งเดียว เจอหลายฐานข้อมูลกับ Summon
วันที่ : 04 มิ.ย. 2557
โดย : หอสมุดกลาง

1 2 3 4 5 6 [7]