การอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “Gale Empowering Research : ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์”

วิทยากรโดย : คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/e5cWsfPQ9SqmfUfA7

Scroll to Top