การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ

ชื่อเรื่อง   การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).

ผู้แต่ง     ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์)

พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559

เลขเรียก:  418.02 ผ192ก 2559     

สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2 , Language Center Library อาคาร 19/ชั้น 4   

ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00099114

Scroll to Top