กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในวันที่ 3 มี.ค.66

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/

และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

Scroll to Top