นิตยสารออนไลน์แนะนำใน Flipster

📣🖥 หอสมุดกลางขอแนะนำ flipster เป็นนิยสารดิจิทัลที่สามารถอ่านได้พร้อมกันได้หลาย user อ่านได้ทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง (เฉพาะชื่อที่หอสมุดกลางบอกรับเท่านั้น) และดาวน์โหลดเก็บไว้ใน user ของผู้ใช้งานได้

👨‍🎓👩‍🎓 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 หอสมุดกลางได้ทดลองบอกรับนิตยสารที่มีชื่อเสียง จำนวน 6 ชื่อ เพื่อเพิ่มช่่องทางการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศที่ทันสมัย ในระดับนานาชาติให้แก่ผู้ใช้บริการ ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565-30 เม.ย. 2566

flipster app on mobile สามารถ download application : Flipster ได้ทั้ง IOS และ Android Flipster (magazine online ) ลิ้งสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

1. Education Week เนื้อหาด้านการศึกษา >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20EWK&type=0&site=eon-live

2. Language Arts เนื้อหาด้านภาษา ศิลปะ และการศึกษา >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20LGA&type=0&site=eon-live

3. National Geographic เนื้อหาด้านภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20NGE&type=0&site=eon-live

4. Art in America เนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบ  https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20AIA&type=0&site=eon-live

5. Computer Act!ve เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%206E2N&type=0&site=eon-live

6. Wired เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%200EV&type=0&site=eon-live

user password สำหรับใช้งานนอกสถาบัน
user : nstru
pwd : library@2565

วีดีโอคู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน Flipster บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป: https://youtu.be/sgc33eKU0d4
คู่มือการใช้งาน Flipster บนอุปกรณ์มือถือ: https://youtu.be/n_2hX-pRBbw

สอบถามข้อมูลการใช้งาน นางปิยะพร กลิ่นมาลี มือถือและ ID line: 0862736671 

Scroll to Top