ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง :ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง :สมหมาย เย็นเอง
พิมพลักษณ์ :ม.ป.ท : ม.ป.พ , 2563
เลขเรียก :NST 294.33 ส169ป 2563
สถานที่จัดเก็บ :สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป :พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในอดีตกาลไม่ใช่ชื่อนี้ เพราะมีอายุมายาวนานนับพันปี มีบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน มีประวัติความเป็นมาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในอดีตนั้นไม่มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ความจำเล่าสืบทอดกันมา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ ตำนานพระพุทธศาสนา ประวัติผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และตำนานการบวชนาค
ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108622
Scroll to Top