มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร

ชื่อเรื่อง :มรดกธรรมกลางใจชนพระบรมธาตุเมืองนคร
ผู้แต่ง :ณัชญ์ คงคาไหว
พิมพลักษณ์ :นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, [2564?]
เลขเรียก :NST 294.33 ณ112ม 2564
สถานที่จัดเก็บ :สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป :มีรายละเอียดเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยมีสาระสำคัญการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดพรมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช ได้แก่ วิหารหลวง วิหารธรรมศาลาและวิหารพระด้าน วิหารทับเกษตร วิหารพระทรงม้าและวิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา/พระพวย วิหารสามจอม วิหารพระสังกัจจายน์ เจดีย์พระปัญญา และพระเวียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความศักดิ์ความเชื่อในคาบสมุดแห่งนี้ให้จรรโลงต่อไป
ยืมหนังสือได้ที่ : https://lib.nstru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00108576
Scroll to Top