ลายแทงเมืองคอน

ชื่อเรื่อง :ลายแทงเมืองคอน
ผู้แต่ง :ดิเรก พรตตะเสน
พิมพลักษณ์ :นครศรีธรรมราช : นาคร-บวรรัตน์, 2534
ครั้งที่พิมพ์ :พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขเรียก :NST 959.383 ด315ล 2534
สถานที่จัดเก็บ :สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป :ลายแทงเมืองคอน หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ดิเรก พรตตะเสน ซึ่งมีความรอบรู้เรื่องเมืองนครที่สำคัญคนหนึ่ง ท่านเป็นนักคิด นักค้นคว้าและผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน
ยืมหนังสือได้ที่ : http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00107065
Scroll to Top