อบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” – พัฒนาบุคลากรให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม “ทักษะการประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมยันต์ทอง โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี จำเนียร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เเก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในงานของเเต่ละฝ่ายได้

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ขั้นตอนการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการเขียนข่าว หลักการเขียนข่าว 5w+1h เเละเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยบรรยากาศในการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเองของบุคลากรเเละนักศึกษาที่เข้าร่วม และมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนางานของเเต่ละฝ่ายต่อไป

ภาพ-ข่าว : นักศึกษาฝึกงานนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/

และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

Scroll to Top