อบรม ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย”

ARIT จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมระยะสั้น (3 ชม.) ในหัวข้อ: ” Canva เครื่องมือออกแบบกราฟิกงานประชาสัมพันธ์และสื่อทันสมัย” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ แม้ไม่มีความถนัดในงานศิลปะก็สามารถทำได้ วิทยากรโดย คุณดวงธิดา รักษาแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องอบรม 1939 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับบุคลากรบรรยากาศการอบรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างงานกราฟิกเพื่อการทำงาน การเรียนการสอน และงานวิชาการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/aritnstru/

และ https://www.facebook.com/arc.nstru/

Scroll to Top