การบัญชีชั้นกลาง 1 

ผู้แต่ง :กอบแก้ว รัตนอุบล
ชื่อเรื่อง :การบัญชีชั้นกลาง 1
ครั้งที่พิมพ์ :พิมพ์ครั้งที่ 8
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2567
รูปเล่ม :1 เล่ม (ไม่เรียงเลขหน้า) ; 26 ซม
สาระสังเขป :“การบัญชีชั้นกลาง 1 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567)” เล่มนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2566) หรือ IFRS Bound Volume 2023 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ปรับปรุง 2565 ในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากการจะมีปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายและตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเนื้อหาทั้งหมด 11 บท ดังนี้
— บทที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
— บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
— บทที่ 3 เงินสดและลูกหนี้
— บทที่ 4 สินค้าคงเหลือ-วิธีบัญชีในราคาทุน
— บทที่ 5 สินค้าคงเหลือ-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
— บทที่ 6 หนี้สินระยะสั้น
— บทที่ 7 หนี้สิ้นระยะยาว
— บทที่ 8 สินทรัพย์ทางการเงิน
— บทที่ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
— บทที่ 10 ค่าเสื่อมราคา
— บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เลขเรียกหนังสือ :657 ก195ก 2567
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9786166085754
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top