ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้

ผู้แต่ง :จันทรา ด่านคงรักษ์
ชื่อเรื่อง :ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566
พิมพ์ครั้งที่ :พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม :275 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
สารบัญ :— การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
— การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
— วิธีสอนภาษาไทย
— เทคนิคการสอน
— การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สาระสังเขป :การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งหนังสือ “ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้” เล่มนี้ มีรายละเอียดและตัวอย่างชัดเจน ครบถ้วนตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ (สอดคล้องกับการประเมินแบบ PA) เลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดศักยภาพของผู้เรียน ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายและนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
เลขเรียกหนังสือ :495.910712 จ115ค 2566
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9786165983020
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top