ความเป็นครู คุณลักษณะครูที่ดี สู่วิถีปฏิบัติ

ผู้แต่ง :ณิรดา เวชญาลักษณ์
ชื่อเรื่อง :ความเป็นครู คุณลักษณะครูที่ดี สู่วิถีปฏิบัติ
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567
รูปเล่ม :(7), 221 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
สารบัญ :— มุมมองอาชีพครู
— ความหมายและความสำคัญของครู
— การสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
— คุณลักษณะของครูที่ดี
— บทบาทหน้าที่ของครู
— คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
— จรรยาบรรณวิชาชีพครู
— ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู
— การพัฒนาตนเองของครู
สาระสังเขป :หนังสือความเป็นครู : คุณลักษณะที่ดีสู่วิถีปฏิบัติ เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาความเป็นครู ในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวมถึงครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาถึงความเป็นครู การปฏิบัติตนและสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี โดยแบ่งเป็น 9 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของครู บทที่ 3 การสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติ บทที่ 4 คุณลักษณะของครูที่ดี บทที่ 5 บทบาทหน้าที่ของครู บทที่ 6 คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู บทที่ 7 จรรยาบรรณวิชาชีพครู บทที่ 8 ค่านิยม อุดมการณ์ และบทที่ 9 จิตวิญญาณความเป็นครู
เลขเรียกหนังสือ :371.1 ณ374ค 2567
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9789740342854
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top