สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2566)

สถิติการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (เดือนเมษายน-กันยายน 2566) ประกอบด้วย 📊

– สถิติการให้บริการตอบคำถามทั่วไป

– สถิติการให้บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้าวิจัย

– สถิติการให้บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ

– สถิติการให้บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม

– สถิติการให้บริการหนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์

– สถิติการให้บริการหนังสืออ้างอิง

– สถิติการให้บริการแนะนำการสืบค้นรายบุคคล

– สถิติการให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊กไฟ)

– สถิติจำนวนคำถาม

– สถิติยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

– สถิติการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

– สถิตบริการขอหมายเลข ISBN ISSN และ CIP

จำนวนผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

#งานบริการคืองานของเรา🙏🏻

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/ 

Line Official : https://page.line.me/gkz9087r

Scroll to Top