แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง :จรงศักดิ์ พุมนวน, รวีวรรณ ขำพล และทวีพงษ์ ยุนุ๊.
ชื่อเรื่อง :แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2566
รูปเล่ม :(ช) 98 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ :อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
สารบัญ :— ตอนที่ 1 ความสำคัญและองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน
— ตอนที่ 2 เทคนิคการเขียน ส่วนหน้าของคู่มือปฏิบัติงาน
— ตอนที่ 3 การตั้งชื่อเรื่องและกำหนดขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน
— ตอนที่ 4 เทคนิคการเขียน บทที่ 1-2
— ตอนที่ 5 ความเชื่อมโยงบทที่ 3-4-5
— ตอนที่ 6 เทคนิคการเขียน บทที่ 3-4-5
— ตอนที่ 7 เทคนิคการเขียน ส่วนหลังของคู่มือปฏิบัติงาน
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9786163381897

Scroll to Top