หนังสือแนะนำ

จิตวิทยาด้านมืด = Dark psychology

ผู้แต่ง : มายด์, โจนาทาน ชื่อเรื่อง : จิตวิทยาด้านมืด = Dark psychology พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2567 รูปเล่ม : 326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม สาระสังเขป : จิตวิทยาด้านมืดถือได้ว่าเป็นการศึกษาสภาพของมนุษย์ โดยสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตวิทยาของคนประเภทต่าง ๆ ที่คอยตามล่าผู้อื่น ความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนมีลักษณะที่อาจตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคม มโนธรรมของมนุษย์ และปัจจัยอื่นๆ ไม่เท่ากัน จึงมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณด้านมืดของตนและพวกเขาก็ทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีที่ดูเหมือนไม่อาจจินตนาการได้ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ 1. เทคนิคจิตวิทยาด้านมืดที่ใช้โดยผู้ควบคุมจิตคืออะไร 2. อะไรคือผลข้างเคียงที่จิตวิทยาด้านมืดมีต่อจิตใจของผู้คน 3. คนที่มีนิสัยมืดมนประพฤติตนอย่างไรจนสามารถเข้ามาควบคุมชีวิตของคุณได้ 4. คนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษ (Toxic) ชื่นชอบเลือกเหยื่อประเภทใด 5. กลยุทธ์ง่ายๆ ในการอ่านภาษากายอย่างรวดเร็ว 6. วิธีสังเกตการจัดการอารมณ์อย่างซ่อนเร้นในความสัมพันธ์และในที่ทำงาน 7. วิธีง่าย ๆ ในการหลีกเลี่ยงการล้างสมอง 8. วิธีวิเคราะห์ผู้ค

จิตวิทยาด้านมืด = Dark psychology Read More »

การคิดเป็นภาพ 2 = Visual thinking

ผู้แต่ง : การคิดเป็นภาพ 2 = Visual thinking ชื่อเรื่อง : แบรนด์, วิลเลมเมียน พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2564 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 รูปเล่ม : 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม สารบัญ : — ความสำคัญของการทำด้วยภาพ — ยกระดับพื้นฐาน — มาทำด้วยภาพกันเถอะ — ธุรกิจรายวัน: ฉัน — ธุรกิจรายวัน: เรา — ธุรกิจรายวัน: พวกเรา — วาดต่อไป ทำต่อไป สาระสังเขป : การคิดเป็นภาพมาแรง! บริษัทต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงและต้องเปลี่ยนให้เร็วทันการณ์ ฉะนั้น จึงต้องมีเครื่องมือใหม่ ๆ “การคิดเป็นภาพ 2” คือ การทำด้วยภาพ โดยสอนวิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เหมาะกับงานและช่วยปรับปรุงทักษะด้านภาพกับวิธีทำด้วยภาพของคุณ หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีปรับใช้การคิดเป็นภาพกับธุรกิจและการสื่อสาร เป็นเล่มต่อจาก “การคิดเป็นภาพ” เนื้อหาภายในเล่มนำเสนอแบบฝึกหัด เทคนิค และหัวข้อใหม่ ๆ หลากหลายที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องเป็นภาพได้ ด้วยการดูหัวข้อเหล่านี้จากมุมมองที่แตกต่างไป ตั้งแต่ “ฉันคนเดียว” “เราเป็นทีม” จนถึง “พวกเราเป็นบริษัท”

การคิดเป็นภาพ 2 = Visual thinking Read More »

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly

ผู้แต่ง : นลินี ยิ่งชาญกุล ชื่อเรื่อง : การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly พิมพลักษณ์ : เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2565 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 รูปเล่ม : xii, 196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม สารบัญ : — ความสำคัญของการดูแลโภชนาการในผู้สูงอายุ — ความหมายของภาวะทุพโภชนาการและอาหารทางด้านโภชนาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ — สาเหตุของปัญหาการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ — ขั้นตอนการประเมินภาวะโภชนาการและเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้น — การให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป — การให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาจำเพาะ สาระสังเขป : หนังสือ “การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม” เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานในการดูแลโภชนาการในผู้ป่วยสูงอายุ โดยจะเน้นการดูแลแบบองค์รวมในทุกมิติสุขภาพรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วย สามารถนำไปใช้ได้ในการทำเวชปฏิบัติทั

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly Read More »

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking

ผู้แต่ง : ประจักษ์ ปฏิทัศน์ ชื่อเรื่อง : การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 รูปเล่ม : 290 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม สารบัญ : — บทที่ 1 ทฤษฎีระบบ — บทที่ 2 ระบบร่างกาย สมอง และการเรียนรู้ — บทที่ 3 ระบบการเรียนรู้ (Learning system) — บทที่ 4 ระบบความจำ — บทที่ 5 ระบบการคิด (Thinking system) — บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) — บทที่ 7 จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ — บทที่ 8 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม — บทที่ 9 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค๋ — บทที่ 10 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคติคส์ สาระสังเขป : การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนในโลกยุคดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นหนึ่งเดียวกับการทำงานและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างแยกกันออกได้ยาก และเทคโนโลยีดิจิทัลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติ

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking Read More »

การคิดเชิงสังเคราะห์ = Synthesis-type thinking

ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ชื่อเรื่อง : การคิดเชิงสังเคราะห์ = Synthesis-type thinking พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซัคเซส พับลิชชิ่ง, 2563 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6 รูปเล่ม : xii, 129 หน้า ; 21 ซม สารบัญ : — บทที่ 1 ความหมายของการสังเคราะห์ — บทที่ 2 ความหมายของการคิดเชิงสังเคราะห์ — บทที่ 3 เหตุใดเราจึงต้องคิดเชิงสังเคราะห์? — บทที่ 4 คิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์…สิ่งใหม่ — บทที่ 5 คิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์…แนวคิดใหม่ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณก้าวสู่บันไดแต่ละขั้นการฝึกฝนคิดเชิงสังเคราะห์ โดยใช้หลักจินตนาการสร้างสรรค์ หลักการสังเคราะห์ส่วนประกอบ และหลักการขยับส่วนผสม เริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตประเด็นที่เกี่ยวข้อง การดึงเทคนิคและแนวคิดต่าง ๆ มาใช้การจัดเรียงแนวคิดเพื่อสร้างแกนความคิด การทดสอบโครงร่างใหม่และสุดท้าย สามารถนำสิ่งที่สังเคราะห์ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เลขเรียกหนังสือ : 153.42 ก573ก 2563 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 9786168198476 คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่

การคิดเชิงสังเคราะห์ = Synthesis-type thinking Read More »

การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ

ผู้แต่ง : การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ ชื่อเรื่อง : วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ พิมพลักษณ์ : มหาสารคาม : อาริยะสิริโชติ, 2566 ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 รูปเล่ม : 98 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม สารบัญ : — บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ — บทที่ 2 การออกแบบนโยบายสาธารณะ — บทที่ 3 การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การติดเชิงระบบ — บทที่ 4 กรณีศึกษา — บทที่ 5 บทสรุป สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง “การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ” เล่มนี้เป็นหนังสือคุณภาพเล่มหนึ่งที่มีการสะท้อนแนวคิดขององค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมาประยุกต์เพื่อการออกแบบนโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จากกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติจากการให้บริการทางวิชาการจริง ให้เนื้อหาสาระในหนังสือดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และนำไปเป็นประสบการณ์ เพื่อการบริหารงานภาครัฐและการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะภาครัฐได้อย่างไม่เลื่อนลอย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านนโยบายสาธารณะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ เลขเรียกหนังสือ : 320

การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ Read More »

ศพปริศนาในห้องสมุด = The body in the library

ผู้แต่ง : คริสตี้, อกาธา ชื่อเรื่อง : ศพปริศนาในห้องสมุด = The body in the library พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เวิร์ดส์ อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์, 2567 รูปเล่ม : 203 หน้า ; 21 ซม เนื้อเรื่องโดยสังเขป : ความจริงก็คือ คนส่วนใหญ่ไว้เนื้อเชื่อใจโลกที่ชั่วร้ายใบนี้มากเกินไป เช้าตรู่วันหนึ่งชีวิตอันเงียบสงบของคู่สามีภรรยาบันทรีต้องสั่นคลอน เมื่อมีการพบศพหญิงสาวผมบลอนด์ในสภาพฉูดฉาดบาดตา สวมชุดราตรีเปลือยแผ่นหลัง ถูกฆ่ารัดคอตายในห้องสมุดของคฤหาสน์กอสซิงตัน แต่เรื่องประหลาดคือ ทุกคนต่างยืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้จักหญิงสาวผู้นี้ แล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร และที่สำคัญคือ…ใครเป็นคนฆ่าเธอ ขณะเดียวกันข่าวลือแปลกๆก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน คุณมาร์เปิลจึงต้องมาช่วยไขปริศนาในครั้งนี้ด้วยสัญชาตญาณอันน่าเหลือเชื่อ ก่อนที่เรื่องราวจะเลวร้ายสู่จุดที่ไม่อาจแก้ไขได้ เลขเรียกหนังสือ : น ค173ศ 2567 (นวนิยาย/ชั้น 1) เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 9786161865467 คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/Line Official : https:/

ศพปริศนาในห้องสมุด = The body in the library Read More »

จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด = Mindreader

ผู้แต่ง : ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ ชื่อเรื่อง : จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด = Mindreader พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2566 รูปเล่ม : 274 หน้า ; 21 ซม สารบัญ : — จริง ๆ แล้ว พวกเขาคิดอะไรอยู่ — คนเรามองหรือรู้สึกกับคนอื่นอย่างไร — การเผชิญหน้าอย่างจัง — การอ่านอารมณ์ — การประเมินความจริงใจและความซื่อตรง — ศิลปะการอ่านคนเสแสร้ง — การแต่งเรื่อง แก้ต่างและเกลี้ยกล่อม — แอบส่องบุคลิกภาพและสุขภาพจิต — ตัวตนตามเรื่องเล่า อ่านความคิดและจิตวิญญาณ — ปัจจัยของความยืดหยุ่น — จิตวิทยาของการเห็นคุณค่าในตัวเอง — ความสุข ความเศร้าและความทุกข์ทรมานระหว่างกลาง — เมื่อไหร่ที่ควรระวังสัญญาณอันตรายและสัญญาณเตือน สาระสังเขป : “ถ้าอ่านใจคนออก…รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง!”หนังสือ “Mindreader จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด” เล่มนี้ เป็นผลงานเล่มล่าสุดจาก “David J. Lieberman” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านพฤติกรรมมนุษย์ และที่ปรึกษาด้านการสืบหาความจริงของ FBI เนื้อหาในหนังสือจะแนะนำกลวิธีอ่านใจคนขั้นสูงที่ใช้ก

จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด = Mindreader Read More »

Generative AI for marketing : การตลาดฉลาดใช้ AI เพิ่มยอดขายกำไรพุ่ง

ผู้แต่ง : ณัฐพล ยงค์ไพบูลย์ ชื่อเรื่อง : Generative AI for marketing : การตลาดฉลาดใช้ AI เพิ่มยอดขายกำไรพุ่ง พิมพลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2567 รูปเล่ม : 320 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 x 26 ซม สารบัญ : — ทำความรู้จักกับ Generative AI — พื้นฐานคำสั่ง Prompt Engineering — การใช้ Chat GPT สร้างแคมเปญการตลาด — การใช้ Chat GPTสำหรับการสร้างคอนเทนต์ — การใช้ Chat GPT สำหรับ Social MediaMarketing — การใช้ Chat GPT สำหรับงาน Sales — การใช้ ChatGPT สำหรับ Customer Service — การใช้ Google Bar สำหรับMarket Research — การใช้ Chat GPT Plugins สำหรับ Marketing — วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Advanced Data Analysis ใน Chat GPT — การใช้ AI Image สร้างภาพสำหรับ Marketing — การตลาดที่ฉลาดด้วยAI (Intelligent Marketing) สาระสังเขป : พลิกการตลาดสู่ความสำเร็จด้วย AI อย่างไร?ในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตลาดแบบเดิม ๆ ที่ใช้เพียงความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์อาจไม่เพียงพออีกต่อไป การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือ คำตอบที่จะช่ว

Generative AI for marketing : การตลาดฉลาดใช้ AI เพิ่มยอดขายกำไรพุ่ง Read More »

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน)

ผู้แต่ง : ไกวัล ปวราจารย์ ชื่อเรื่อง : เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน) พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567 รูปเล่ม : 328 หน้า : ภาพประกอบ, แผนผัง ; 26 ซม สารบัญ : — ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสูง — ระบบนั่งร้านเหล็ก Lonnet ตั้งรับ ไม้แบบคาน, พื้น และประกอบเป็นชุด Table form — ประกอบแผงเหล็กทำไม้แบบเสา column, shear wall และระบบslipform ก่อสร้าง lift & stair core, shear wall — เลือกชนิดtower crane ตั้งที่ตำแหน่งทำงานไม้แบบและยกวัสดุได้ตามแผนงาน — การสำรวจ (servey) ตรวจสอบเขตที่ดิน และวางตำแหน่ง gridlineตามแบบก่อสร้างอาคาร — จัดแผ่นเหล็กทำโต๊ะ table formมาตรฐานเป็นชุดก่อสร้างพื้น typical floow อาคาร Italthai tower — กำแพงภายนอกอาคารและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป — วิธีหาปริมาณเหล็กเสริมสองทางที่ตั้งฉากกันของพื้นไร้คาน — พื้นอาคารคอนกรีตอัดแรง — อาคารโครงสร้างเหล็ก — งานสถาปัตยกรรม — งานระบบต่าง ๆ ในอาคารสูง สาระสังเขป : หนังสือ “เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเห

เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างเหนือพื้นดิน) Read More »

Scroll to Top