การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies

ผู้แต่ง :ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง :การตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concept and strategies
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565
พิมพ์ครั้งที่ :พิมพ์ครั้งที่ 7
รูปเล่ม :280 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
สารบัญ :บทที่ 1 การตลาดบริการในยุคดิจิทัล
บทที่ 2 การตลาดบริการและการตลาดสายสัมพันธ์
บทที่ 3 การกำหนดภารกิจหลักที่มีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจบริการ
บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการวางตำแหน่งบริการ
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์บริการ
บทที่ 6 การกำหนดราคาบริการ
บทที่ 7 การจัดจำหน่ายบริการ
บทที่ 8 การสื่อสารการตลาดบริการ
บทที่ 9 บุคคล : การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและลูกค้า
บทที่ 10 กระบวนการ
บทที่ 11 หลักฐานทางกายภาพ
บทที่ 12 การสร้างประสบการณ์บริการอันน่าประทับใจให้กับลูกค้า
บทที่ 13 การจัดการอุปสงค์และกำลังการผลิต
สาระสังเขป :หนังสือการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ นี้เขียนขึ้นโดยมี “ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” จึงใช้รูปแบบการเขียนที่ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือได้ง่าย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการหรืองานบริการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องการบริการอย่างมีคุณภาพ และสามารถทำให้พนักงานมี “จิตสำนึก” ในการให้บริการ” (Service Mind) และให้บริการที่ลูกค้าประทับใจ
เลขเรียกหนังสือ :658.812 ธ371ก 2565 (ชั้น 3)
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9789740339700
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top