พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ชื่อเรื่อง :พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2566
รูปเล่ม :406 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
สารบัญ :— หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
— แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
— การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
— กระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
— พฤติกรรมผู้บริโภคและผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภค
— พฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
สาระสังเขป :หนังสือ “พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)” เล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียกหนังสือ :658.834 อ154พ 2566
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9786160847266
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top