วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งความเคลื่อนไหวของวารสารค่ะ
ชื่อวารสาร ใหม่
วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ (Journal of Social Research and Review)
ชื่อวารสาร เดิม
วารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)
ISSN XXXX – XXXX (Online)
ISSN เดิม 0857-9180 (Print)
ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป
จัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลิขสิทธิ์)

บทความย้อนหลัง
มกราคม – มิถุนายน 2555 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2012)
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2023)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal
https://tci-thailand.org/list%20journal.php
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top