วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมีวารสารฉบับล่าสุดมาแนะนำค่ะ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VRU Research and Development Journal Science and Technology) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567 An online-only Journal Since Vol.19 No.1 (2024)

วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal

แหล่งข้อมูล : https://tci-thailand.org/list%20journal.php?

สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567

จัดทำโดย นางมลทิพย์ แก้วทา นักเอกสารสนเทศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top