หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship

ผู้แต่ง :สุชาติ ไตรภพสกุล
ชื่อเรื่อง :หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ = Marketing principles for entrepreneurship
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2567
รูปเล่ม :559 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
ครั้งที่พิมพ์ :พิมพ์ครั้งที่ 3
สารบัญ :ส่วนที่ 1 การตลาดและกระบวนการตลาด
— ความเป็นผู้ประกอบการและการตลาด
— การตัดสินใจทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
— รูปแบบธุรกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
— การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด

ส่วนที่ 2 การออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
— นโยบายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ
— นโยบายการตั้งราคาของผู้ประกอบการ
— นโยบายช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการ
— การสื่อสารทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
— ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารมวลชน
— ส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด : การสื่อสารทางดิจิทัลและการสื่อสารส่วนบุคคล
— การตลาดระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ

ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการประกอบการ
— การประยุกต์ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อการประกอบการ
— การประยุกต์ใช้ไลน์ออฟพิชเชียลแอคเคานต์เพื่อการประกอบการ
— การประยุกต์ใช้ยูทูบเพื่อการประกอบการ
— การประยุกต์ใช้ทวิตเตอร์เพื่อการประกอบการ
— การประยุกต์ใช้อินสตาแกรม และติ๊กต๊อกเพื่อการประกอบการ
สาระสังเขป :หนังสือ “หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ” ได้นำเสนอทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของศาสตร์และศิลป์ด้านการตลาดที่จำเป็น ครบถ้วน และทันสมัยต่อการสร้างธุรกิจและการบริหารกิจการ เหมาะกับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) รวมถึงอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยผสมผสานแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดไปใช้จริง ผ่านกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าใจง่าย รวมถึงการนำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียที่นิยมในปัจจุบันเพื่อการประกอบธุรกิจและการทำการตลาดอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน
เลขเรียกหนังสือ :658.8 ส422ห 2567
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9789740340065
คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะหนังสือ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/arc.nstru/
Line Official : https://page.line.me/gkz9087r
Tiktok : https://www.tiktok.com/@arcnstru

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top