โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น =Logistics-Supply chain : Introduction to design and management

ผู้แต่ง :ประจวบ กล่อมจิตร
ชื่อเรื่อง :โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น =Logistics-Supply chain : Introduction to design and management
ครั้งที่พิมพ์ :พิมพ์ครั้งที่ 8
พิมพลักษณ์ :กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2566
รูปเล่ม :394 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
สารบัญ :บทนำ — กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้ — การเลือกทำเลที่ตั้ง — การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัสดุ — การวัดประสิทธิภาพ — สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า — การขนส่ง — การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน — การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ — การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก — การจัดซื้อจัดหา — เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
สาระสังเขป :ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการ ที่ส่งต่อการดำเนินงานภายในองค์การและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการออกแบบและการจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานนั้น จะเป็นกระบวนการในการออกแบบและการจัดการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดการทรัพยากร การดำเนินงานผลิตการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดส่ง การกระจายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประกอบกิจการรวมถึงโซ่อุปทานดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
หัวเรื่อง
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :9786160846054

ตรวจสอบสถานะ https://lib.nstru.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00110280

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top