หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

ยุค 5G นักบัญชีดิจิทัล / กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว.

ผู้แต่ง : กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ชื่อเรื่อง : ยุค 5G นักบัญชี […]

ยุค 5G นักบัญชีดิจิทัล / กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว. Read More »

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานแบบมืออาชีพ = Thai for professional presentation / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.

ผู้แต่ง : จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ ชื่อเรื่อง : ภาษาไทยเพื่อก

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองานแบบมืออาชีพ = Thai for professional presentation / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์. Read More »

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี.

ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเรียนการสอ

รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย / ทิศนา แขมมณี. Read More »

โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น =Logistics-Supply chain : Introduction to design and management

ผู้แต่ง : ประจวบ กล่อมจิตร ชื่อเรื่อง : โลจิสติกส์-โซ่อ

โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น =Logistics-Supply chain : Introduction to design and management Read More »

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข = Good vibes, good life

ผู้แต่ง : เว็กซ์ คิงส์, เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด,

ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข = Good vibes, good life Read More »

แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง : จรงศักดิ์ พุมนวน, รวีวรรณ ขำพล และทวีพงษ์ ยุน

แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนแนวทางการเขียนคู่มือในสถาบันอุดมศึกษา Read More »

ล้ม ลุก เรียน รู้ = Fail and learn

ผู้แต่ง : ธนา เธียรอัจฉริยะ ชื่อเรื่อง : ล้ม ลุก เรียน

ล้ม ลุก เรียน รู้ = Fail and learn Read More »

ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ = Four thousand weeks : time management for mortals

ผู้แต่ง : เบิร์กแมน, โอลิเวอร์ ชื่อเรื่อง : ชีวิตเรามีแ

ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ = Four thousand weeks : time management for mortals Read More »

Scroll to Top